De Libellenbron menu

De Libellenbron is hét onafhankelijke platform voor persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, met als doel deskundigen en geïnteresseerden met elkaar te verbinden, te inspireren en in beweging te zetten.


Een bron voor iedereen die verbondenheid of inspiratie zoekt om zo tot nieuwe inzichten - om soms stil te staan of om juist weer in beweging - te komen.


Waarin iedereen zowel leraar als leerling is, waar we heden en toekomstige generaties leren om vanuit hun hart te leven en om in hun kracht te staan.


Onze buitenwereld is een weerspiegeling van onze eigen binnenwereld waarin veel antwoorden schuil liggen.


Onze toekomstvisie hebben we helder voor ogen; een vrije en verbonden maatschappij.


Om deze vrije en verbonden maatschappij mee te helpen creëren fungeert De Libellenbron zoveel mogelijk als bruggenbouwer, om zo mensen met elkaar in contact te brengen.


Niet alleen verzorgt De Libellenbron een ruim programma aan activiteiten maar nemen wij het volledig traject van adverteren, tot en met de volledige administratie uit handen van de deskundigen.


We willen tools aanreiken aan geïnteresseerden om verder in hun kracht te komen staan, om nieuwe inzichten te verkrijgen in een warme omgeving met gelijkgestemden.